Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Fans and bands shaping the live music scene

Contact person: Jonas Löwgren
Responsible: Jonas Löwgren
Co-workers: Richard Topgaard
Partner: Emues Group, Kulturmejeriet, Babel, Debaser, Songs I Wish I Had Written, Tyst Booking & Management, m.fl.
Funding: Vinnova
Timeframe: 2010-01-01 -- 2010-12-31
Research profile: Nya medier
Forskningscentrum: MEDEA Collaborative Media Initiative
Faculty/Department: Faculty of Culture and Society
Subject: Tvärvetenskap

The project aims at developing a community where fans, bands and venues match their interests to create bookings for live performances with the highest possible audience interest and the lowest possible financial risk.

Beskrivning på svenska

Att tillsammans med folket skapa en global plattform där publik, artist och lokal samverkar i en kunddriven affärsmodell för att göra artister mer tillgängliga för sin rätta publik och samtidigt optimera konsertintäkterna. Detta genom designworkshops och en agil iterativ projektmodell där antalet deltagare och användare utökas organiskt. Så småningom når man en punkt där det deltagande designarbetet går över i en bredare ansats, där alla nyckelaktörer inte längre kan vara med i arbetet. Då är förhoppningen att den grund som lagts genom arbetet i den första kärnan är tillräckligt allmängiltig för att fungera bra också för andra grupper av fans, artister, scener och bokare.. Artist, lokal och publik registrerar sig som användare på Emues.com. Artist och lokal lägger upp sin almanacka och specificerar vilka datum de är tillgängliga för Emues-konserter, samt vilka deras kostnader är och vilka övriga krav de har för att en konsert skall bli av. Publiken skapar sin profil och specificerar vilka musiker, genrer, lokaler etc. som han/hon föredrar. Publiken kan sedan lägga upp ett förslag på en konsert med sin favorit artist i sin hemstad. När förslaget skapas matchar Emues artistkrav mot lokalkrav och beräknar det optimala biljettpriset samt minimiantal besökare. Förslaget skapas i och med att den första biljetten köps. Förslaget listas genast hos alla användare som senast lagda förslag och dyker upp som öppna konserter rekommenderade av Emues, hos de användare vars profil matchar den föreslagna konserten. Alla har nu möjlighet att köpa biljetter till konserten. När minimiantalet biljetter är sålda inom utsatt tid skickas konserten till artist och lokal för att accepteras och Emues distribuerar biljetterna.

Senast uppdaterad av Magnus Jando