Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

EU Kids Online III

Contact person: Ulrika Sjöberg
Responsible: Cecilia von Feilitzen på Södertörns högskola
Co-workers: Olle Findahl på Högskolan i Gävle, Elza Dunkels på Umeå universitet and Karl Dahlstrand på Lunds universitet
Partner: • För samordningen av det svenska forskarteamet ansvarar International Clearinghouse on Children, Youth and Media, Nordicom, Göteborgs universitet.
Funding: EC Safer Internet Programme
Timeframe: 2011-01-01 -- 2014-12-31
Research profile: Nya medier
Faculty/Department: Faculty of Culture and Society, Arts and Communication
Subject: Tvärvetenskap
Webpage: http://www.eukidsonline.net/

EU Kids Online är ett europeiskt samarbetsprojekt som syftar till att öka kunskap om europeiska barns och föräldrars erfarenheter av risker och säkerhet på nätet och därgenom bidra till en säkrare nätmiljö för barn.

Senast uppdaterad av Magnus Jando