Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

ELEV (Elevens/lärlingens/studentens självvärdering/egenvurdering)

Kontaktperson: Lisbeth Amhag
Ansvarig: Lisbeth Amhag
Samarbetspartner: Hilde Witsø, Universitetet i Agder, Norge
Finansiär: Nordplus Horizonal
Tidsram: 2014-09-01 -- 2017-08-01
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle
Ämne: Samhällsvetenskap
Syftet med projektet mellan Malmö högskola tillsammans med Fria Läroverken i Sverige, Universitetet i Agder tillsammans med Vennesla videregående skole och Mandal videregående skole i Norge samt Professionshøjskolen Metropol i Danmark är att undersöka, beskriva och analysera möten mellan gymnasieskolans yrkesprogram/lärlingsutbildning och elevers självvärdering/ egenvurdering inför och under det arbetsplatsförlagda lärandet, APL/Prosjekt Til Fordypning, PTF. Ett ytterligare syfte i Sverige är att utforska mötet mellan den högskoleförlagda utbildningen, HFU och den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU och yrkeslärarstuderandes självvärdering av erfarenhetsbaserad kunskap. Vi är framförallt intresserade av hur dessa mötens gränser upprätthålls och överskrids av medaktörer (lärare, APL-handledare, VFU-handledare, kurskamrater m.fl.).

Aktiviteter

Beskrivning/analys

Konferenser/seminarier/workshops

Utveckling av undervisningsmaterial (även webbaserat)

Spridning av resultat/publiceringar

Nätverksskapande för framtida samarbete

Description in English

The purpose of the project between Malmö University with Fria Läroverken in Sweden, University of Agder with  Vennesla videregående skole and Mandal videregående skole in Norge samt Professionshøjskolen Metropol in Denmark is to investigate, describe and analyze meetings between  vocational programs / apprenticeship and students' self-assessment / egenvurdering at Upper secondary school before and during the workplace learning, APL / Prosjekt Til Fordypning, PTF. A further aim in Sweden is to explore the encounter between the university-based education, HFU and the vocational teacher-student self-assessment of knowledge acquired through practical school experiences. We are particularly interested in how these meetings boundaries are maintained and exceeded by co-actors (teachers, APL supervisors, practical school supervisors, classmates and others).

Activities

Clarification/analysis of a topic 

Conferences/seminars/workshops

Development of teaching material (also for web)

Dissemination of results/publications

Establishment of network for further cooperation

Publikationer inom projektet

 

Abstrakt till yrkeslärarkonferensen Nordyrk 2015 i Helsingfors, Finland

Senast uppdaterad av Magnus Jando