Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Diktens doxa. Om samtida kvinnlig poetik i Norden.

Kontaktperson: Christine Sarrimo
Ansvarig: Cristine Sarrimo
Medarbetare: Malena Forsare och Åsa Maria Kraft
Finansiär:
Tidsram: 2011-01-03 -- 2013-12-31
Forskningsprofil: Nya medier
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Konst, kultur och kommunikation
Ämne: Tvärvetenskap

Att utforska vilken typ av kunskap som dikten uttrycker med fokus på bland annat könserfarenheten. I både skönlitterär och vetenskaplig form kommer deltagarna att belysa diktens processorienterade kunskapsformer. Mer specifikt besvaras frågan hur kvinnor gestaltar sitt skrivande och om, och i så fall hur, det skiljer sig från en sedan länge väletablerad manlig poetiktradition.

Description in English

To explore the doxa of poetry, in the form of creative writing as well as theoretical reflection, with special focus on gendered experiences and expressions of poetics. How to women expresss their poetics? Is it a tradition of its own, distinct from a well-established male tradition?

Senast uppdaterad av Magnus Jando