Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Detection of antibodies against hydrophobic substances in immuneassays

Contact person: Håkan Eriksson
Responsible: Håkan Eriksson
Co-workers: Laura Varas,Anna Ketelsen
Partner: Prof. Jan Nilssons och medarbetare, Experimentell Kardiovaskulär forskning,UMAS, Malmö och Euro-Diagnostica AB, Malmö, Sweden
Funding: KK-stiftelsen
Timeframe: 2010-01-01 -- 2010-12-01
Research profile: Biologiska gränsytor
Faculty/Department: Faculty of Health and Society, The Department of Biomedical Science
Subject: Naturvetenskap

The assay of autoantibodies against hydrophobic antigens have many important clinical applications as in; neurodegenerative disorders, risk of thrombosis, cardiovascular diseases, etc. However, immuno assays using hydrophobic antigens are also associated with technical problems as assay stability, accuracy, precision and specificity. As discussed above, hydrophobic molecules are difficult to attach to the surface of ELISA plates, resulting in large variations in the assay and by using biotin conjugated phosphatidylethanolamine as an anchor molecule of hydrophobic antigens, standard ELISA washing solutions including detergents as Tween 20 can be used in the assay and the washing procedure reduce both the background and the inter assay variation.
The aim of this project is to evaluate the biotin-phosphatidylethanolamine based methodology of immuno assays detecting autoantibodies against hydrophobic antigens and in some aspects, their clinical implication. Regarding hydrophobic antigens the project is focused on the assay of autoantibodies against antigens as gangliosides, cardiolipin and oxidized phospholipids.

Publications
* Ketelsen,A. and Eriksson,H., Sensitive detection of hydrophobic antigens using a novel lipid-aggregate based ELISA
 J. Immunol. Meth. 339, 195-204, 2008

Beskrivning på svenska

Autoantikroppar mot hydrofoba antigen har många kliniska applikationer inom områden såsom; neurologiska sjukdomar, risk för trombos (blodpropp) och hjärt-kärlsjukdomar, etc. Immunanalyser mot hydrofoba antigen är oftast mer komplicerade än analyser mot vattenlösliga (hydrofila antigen) och ger sämre specificitet, noggrannhet och precision.
Problemen med immunanalyser mot hydrofoba antigen beror oftast på att antigenen binder dåligt till fasta faser såsom väggarna i en ELISA-platta vilket orsakar analysvariation. Ett sätt att undvika detta är att utnyttja aggregat som bildas mellan biotinmärkt fosfatidyletanolamin och de hydrofoba antigenerna. Aggregering av de hydrofoba antigenerna till biotin-fosfatidyletanolamin gör det möjligt att ”fästa upp” aggregaten på ELISA-plattor så att standard metoder för ELISA-tvätt som innehåller detergenter kan användas i analysen. Standardtvätten reducerar analysens bakgrund såväl som dess inom- och mellan-analysvariation.
Projektets mål är att utvärdera användningen av den biotin-fosfatidyletanolamin baserade immunoanalysen för att detektera autoantikroppar mot hydrofoba antigen och till viss mån analysera dess koppling till kliniska data. Fokus läggs framförallt på analyser av autoantikroppar mot gangliosider, cardiolipin och oxiderade fosfolipider.

Senast uppdaterad av Magnus Jando