Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Det ser tjockt ut – Tids- och rumsstrategier i samband med fysisk aktivitet

Kontaktperson: Karin Book
Finansiär: Centrum för idrottsforskning
Tidsram: 2010-01-01 -- 2010-12-31
Forskningsprofil: Idrott i förändring
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Samhällsvetenskap

För mer information, kontakta Karin Book.

Senast uppdaterad av Magnus Jando