Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Det är väl typiskt tjejer

Kontaktperson: Julia Rönnbäck
Ansvarig: Julia Rönnbäck
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2011-01-03 -- 2015-12-31
Forskningsprofil: Idrott i förändring
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle, Idrottsvetenskap
Ämne: Samhällsvetenskap

Mitt avhandlingsprojekt är en etnografisk studie om tjejer, idrott, femininitet(er), genusteori

.

Senast uppdaterad av Magnus Jando