Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Designforskarskolan

Kontaktperson: Maria Hellström Reimer
Samarbetspartner: KTH och ett tjugotal institutioner runtom i Sverige
Finansiär: Vetenskapsrådet och KTH
Tidsram: 2007-02-25 -- 2017-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Konst, kultur och kommunikation
Hemsida: http://www.designfakulteten.kth.se/om-designfakulteten

Designfakulteten är ett nationellt centrum för designforskning förlagt till KTH som grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige. Det övergripande syftet med forskarskolan är att etablera design som en akademisk disciplin genom att knyta an till både andra discipliner och designpraktikens specifika kunskapsområden. Till exempel designpraktikens förmåga att hantera komplexa och dynamiska problem med ett helhetsperspektiv på tekniska, estetiska och sociala aspekter.

Forskarskola

Strävan är att skapa en solid, kritisk och framtidsorinterad plattform för forskning, avancerad praktik och utbildning i design. Maria Hellström Reimer på Malmö högskola är föreståndare för designforskarskolan.

Senast uppdaterad av Magnus Jando