Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Designartikulationer: i mötet mellan välartikulerade föreställningar och oartikulerade självförståelser

Kontaktperson: Anne-Charlotte Ek
Ansvarig: Anne-Charlotte Ek
Medarbetare: Håkan Edeholt
Samarbetspartner: Erika Larsson, Caroline Lund
Finansiär: Forskningsråd
Tidsram: 2006-01-01 -- 2010-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Konst, kultur och kommunikation, Kultur och samhälle

Studien utgår från dagens mångfasetterade designdebatt och frågar sig var den professionella designern befinner sig. Det vill säga den designer som står med ett ben inom konsten men verkar inom den kommersiella industrin. Den designer som är tränad på motsvarigheterna till det som förr hette konstindustriella skolor. Med hjälp av två forskningskompetenser - en disputerad designer med ett såväl teoretiskt som praktiskt »internt« designperspektiv; som samarbetar med en genus-, medie- och kommunikationsvetenskapligt kompetent forskare - försöker studien ge röst åt den idag oartikulerade designern.

Senast uppdaterad av Magnus Jando