Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Den svenska sjukfrånvaron. Problemdefiniering och policyförändring

Kontaktperson: Björn Johnson
Finansiär: Vetenskapsrådet, Försäkringskassan
Tidsram: 2008-10-01 -- 2009-10-31
Forskningscentrum: Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle
Ämne: Samhällsvetenskap
Hemsida: http://www.mah.se/Forskning/Program/Centrum-for-tillampad-arbetslivsforskning-CTA/Forskning/Tidigare-forskning1/Tidigare-forskning/Den-svenska-sjukfranvaron-Problemdefiniering-och-policyforandring/

Den höga sjukfrånvaron har under de senaste åren ansetts utgöra ett av de största samhällsproblemen i Sverige. Även om de flesta är överens om att ett problem verkligen existerar förefaller det dock finnas en betydande oenighet om vilken typ av problem det rör sig om. Är sjukfrånvaron i första hand ett ohälsoproblem, ett arbetsmiljöproblem, ett statsfinansiellt problem, ett jämställdhetsproblem, ett problem som beror på den genomgripande samhällsutvecklingen, eller handlar det helt enkelt om att alltför många fuskar?

Läs mer

Senast uppdaterad av Magnus Jando