Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Den svenska chefskapsmodellens förutsättningar och utmaningar i ett globalt perspektiv

Kontaktperson: Anders Wigerfelt
Medarbetare: Anders Wigerfelt, Sandra Jönsson, Tuija Muhonen, Per Sederblad och Christina Scholten
Samarbetspartner: IKEA
Finansiär: Vinnova
Tidsram: 2008-11-01 -- 2012-12-31
Forskningscentrum: Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)
Fakultet/institution: Globala politiska studier, Kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Tvärvetenskap
Hemsida: http://www.mah.se/Forskning/Program/Centrum-for-tillampad-arbetslivsforskning-CTA/Forskning/Tidigare-forskning1/Tidigare-forskning/Den-svenska-chefsmodellens-forutsattningar-och-utmaningar-i-ett-globalt-perspektiv/

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka olika aspekter av den svenska managementmodellen och hur den fungerar i en global kontext, såsom den konkret kommer till uttryck inom IKEA. Eftersom IKEA är ett globalt storföretag är det av stort intresse att undersöka hur den svenska management och IKEA-traditionen fungerar i Sverige för att ställa frågor om modellen kan appliceras exempelvis i Kina där IKEA växer kraftigt för närvarande. Till det övergripande syftet kopplas olika frågeställningar som undersöks i fem delprojekt.
1. På vilket sätt har synen på ledarskap/chefskap och chefsrekrytering inom IKEA förändrats över tid och i relation till en förvandlad samhällelig kontext med fokus på värderingar, globalisering och mångfald?
2. Hur är arbetsorganisationen utformad inom IKEA, vad betyder den för chefskapet och vad betyder chefskapet för hur verksamheten organiseras?
3. Hur kan man utveckla och stödja ett framgångsrikt jämställt chefskap? Hur är ett jämställt chefskap kopplat till den svenska managementtraditionen?
4. Hur och var sker kunskapsöverföring mellan chefer?
5. Hur är den svenska chefskapsmodellen såsom den kommer till uttryck inom IKEA koppat till organisationens effektivitet?

Description in English

A Global Perspective on the Swedish Management Model, Conditions and Challenges

The project is a collaboration between the Centre for Work Life Studies at Malmö University and IKEA. It began in 2008 and will continue until 2012 when the results will be presented on a final conference. The project is funded by VINNOVA (Research and Innovation for Sustainable Growth).
The Research issues have been outlined in collaboration with IKEA, to be of highest relevancy both for work life research and for the company.

Aim and issues

The aim of the project is to study different aspects of the Swedish management model and how it works in a global context, the way it manifests itself through IKEA, in Sweden and in China. The study consists of five modular projects.

Senast uppdaterad av Magnus Jando