Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Den projektkompetenta idrottsföreningen

Kontaktperson: Anders Edvik
Medarbetare: Fredrik Björk
Finansiär: Centrum för idrottsforskning
Tidsram: 2010-01-01 -- 2010-12-31
Forskningsprofil: Idrott i förändring
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Samhällsvetenskap
En studie av idrottsföreningars förmåga att genomföra projekt.
Senast uppdaterad av Magnus Jando