Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Deltagarundersökning folkhögskolorna 2014

Kontaktperson: Jonas Olofsson
Ansvarig: Jonas Olofsson
Medarbetare: Per Germundsson
Finansiär: Folkbildningsrådet
Tidsram: 2013-11-01 -- 2014-10-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för hälso- och välfärdsstudier
Ämne: Samhällsvetenskap

Jonas Olofsson har fått ett uppdrag att genomföra en uppföljning av deltagare på de svenska folkhögskolorna. Uppdraget kommer från Folkbildningsrådet och i projektet arbetar också Per Germundsson vid HV-institutionen. Projektet går ut på att kartlägga folkhögskoleelevers erfarenheter av sina studier. Uppdraget omfattar också en analys av hur folkhögskolestudierna har påverkat förutsättningarna för vidare studier liksom för etableringen på arbetsmarknaden.

Deltagarundersökningen kommer att ge särskilt utrymme för arbetslösa ungdomar som har följt så kallade studiemotiverande kurser, dvs. kortare kurser som folkhögskolorna bedriver i samverkan med Arbetsförmedlingen. Syftet med dessa kurser är att uppmuntra arbetslösa utan fullbordade gymnasiestudier att fullborda sina studier, t.ex. genom att läsa in gymnasiekompetensen vid folkhögskolans allmänna kurs.

Senast uppdaterad av Magnus Jando