Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Delprojekt: Metoder för att bedöma, beräkna och följa upp värdet av sociala projekt och investeringar

Kontaktperson: Stig Westerdahl
Finansiär: SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag
Tidsram: 2013-04-01 -- 2015-03-31
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier

Delprojekt: Att ta fram metoder för att bedöma, beräkna och följa upp värdet av sociala projekt och investeringar som de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen gör. Projektet finansieras av SABO,  Sveriges allmännyttiga bostadsföretag.

I ”Allmännyttan 2.0 – samhällsnytta i en ny tid” undersöks situationen för allmännyttiga bostadsföretag, bland annat mot bakgrund av en ny lagstiftning som reglerar dessa bostadsföretags möjligheter att göra sociala satsningar.  De sociala projekt och investeringar som bolagen genomför antas få både samhälleliga och företagsekonomiska konsekvenser. Projektet som helhet leds av professor Tapio Salonen.

I detta delprojekt är företagsnyttan det primära. När de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen i enlighet med den nya lagstiftningen ska agera affärsmässigt får det konsekvenser för deras egen redovisning. Företagen måste lägga vinn vid underlag och dokumentation och tillåts göra sociala insatser om det är lönsamt för företaget; ger företagsnytta. Vi vet också från tidigare studier att en rad åtgärder av detta slag genomförs. Syftet i delprojektet är att se hur bolagen idag redovisningsmässigt hanterar dessa socialt präglade insatser och i ett nästa steg föreslå metoder som gör det möjligt att tydligare bedöma insatsernas värde för bolagen.

Senast uppdaterad av Magnus Jando