Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Delaktighet i processen mot arbetslivet

Kontaktperson: Ingrid Runesson
Ansvarig: Ingrid Runesson
Samarbetspartner: HSO (Handikappförbuden), Anne Sjöberg projektledare och projektsamordnare Emil Ertman
Finansiär: Mah
Tidsram: 2012-01-01 -- 2014-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för hälso- och välfärdsstudier
Ämne: Tvärvetenskap
Hemsida: http://www.rattstodtillarbete.se/

I studien "Delaktighet i processer mot arbetslivet" fokuseras på unga vuxna med funktionsnedsättning som deltagit i kommunala verksamheter som haft som syfte att stödja dem i vägen/processen mot arbetslivet och deras egna erfarenheter av delaktighet i denna process.

Delaktighet är en förutsättning för ett aktivt medborgarskap och utspelar sig på såväl personlig som organisatorisk -eller strukturell nivå. Delaktighetsbegreppet kommer att diskuteras och problematiseras i studien. En utgångspunkt är dock att det handlar om hur aktiviteterna har utformats, planerats, beslutats och genomförts och vilket inflytande de unga vuxna har haft i denna process.

Studien "Delaktighet i processen mot arbetslivet" har utvecklats som en del av det övergripande projektet "Rätt stöd till arbete". Projektet "Rätt stöd till arbete" finansieras av Allmänna arvsfonden och drivs av Handikappförbunden, ett samarbetsorgan med 39 medlemsorganisationer. Syftet med detta projekt är att sprida väl fungerande metoder för att människor med funktionsnedsättning inom kommunala arbetsmarknadsinsatser ska övergå till anställning i någon form. I projektet studeras 5 modellkommuner och deras sätt att arbete med olika metoder/modeller för att hitta vägen till arbetslivet för personer som är i behov av stöd pga funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad av Magnus Jando