Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

DISTINCT-Distribuerade mätningar av ICT-användning

Kontaktperson: Sara Leckner
Ansvarig: Christina Lagerstedt
Samarbetspartner: Christina Lagerstedt (Acreo), Ester Appelgren (Södertörns högskola), Jonas Ledendal (Lunds Universitet), Björn Sabel (Info24)
Finansiär: Vinnova
Tidsram: 2014-08-01 -- 2015-01-31
Fakultet/institution: Fakulteten för teknik och samhälle, Institutionen för medieteknik och produktutveckling
Ämne: Teknikvetenskap
Hemsida: https://www.acreo.se/projects/distinct-distributed-measurements-of-ict-usage

Målet för projektet är att skapa förutsättningar för att utveckla en integritetsgranskad plattform för distribuerade mätningar av Internettrafik. Projektet syftar till att undersöka hypoteser för hur olika delar av denna plattform kan implementeras och vilken kompetens som behövs för att utveckla och nyttiggöra plattformen. Syftet är också att bygga ett starkt och mångsidigt konsortium som kan utveckla de olika delarna i projektet och realisera målet i ett fortsatt samverkansprojekt.

Förväntat resultat efter initieringsprojektet är ett starkt och mångsidigt konsortium samt ett koncept för en integritetsgranskad plattform för distribuerade mätningar av Internettrafik som kan användas för en ansökan till ett samverkansprojekt. Efter ett samverkansprojekt förväntar vi oss att ha en integritetsgranskad plattform för distribuerade mätningar som har testats på ett mindre urval av testpiloter, en färdig process för att skapa en Internetpanel där vi kan implementera mätplattformen samt ett antal fallstudier för olika typer av mottagare/användare av mätdata.

Description in English

The goal of the project is to develop an integrity reviewed platform for distributed measurements of Internet traffic. By distributed we mean that the measurements will be performed on end users who are geographically scattered and represent a statistical selection of the population. By integrity reviewed we mean that we will develop processes for handling integrity issues in each part of the measurement platform and its implementation. The review processes should be integrated with the technical solution.

The measurement platform includes technical measurement equipment as well as review processes for how to handle integrity issues in measurements, data handling, and data storage. The review processes are an important project result and they will be developed based on a number of use cases.
We will also develop a process for creating a panel of end users who will participate in the measurements. The process will include a selection method and legal agreements which regulate what we measure and how the measurement data is handled in relation to different stakeholders.
We envision a number of different stakeholders for this project both nationally and internationally, including commercial players, public authorities and researchers.

Senast uppdaterad av Magnus Jando