Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Constituent power, above, inside and beside the constitution

Contact person: Mikael Spång
Funding: Malmö högskola
Timeframe: 2010-01-01 -- 2013-12-31
Faculty/Department: Faculty of Culture and Society, Global Political Studies
Subject: Samhällsvetenskap

The project discusses the notion of constituent power, which is central for conceiving of the legitimacy of the political order in modernity. It traces the articulation and changes of the idea of constituent power, from the idea that prince and people hold this power to the people only.  It is argued that constituent power of the people is understood in a threefold way in modernity: as power above, inside and beside the constitution.

Beskrivning på svenska

Projektet syftar till att diskutera begreppet konstituerande makt, ett begrepp som är centralt för legitimiteten av den moderna staten. Utvecklingen av begreppet i det moderna sammanhanget analyseras och förändringar uppmärksammas, särskilt förändringen från tanken att kung (furste) och folk har konstituerande makt till att enbart folket har det. Förståelsen av folkets konstituerande makt diskuteras i relation till de tre förståelser av detsamma som uttrycks i det moderna: att den konstituerande makten står över, finns inne i och vid sidan av konstitutionen.

Senast uppdaterad av Magnus Jando