Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Connections

Kontaktperson: Mikael Stigendal
Ansvarig: Mikael Stigendal
Samarbetspartner: Stadskontoret, Malmö Stad och Föreningen Bryggeriet samt kommuner, universitet och föreningsliv i flera europeiska städer – Rotterdam, Newcastle, Leeds, München, Wien, Budapest och Oslo.
Finansiär: European Commission, DG Employment & Social Affairs samt medfinansiering från varje deltagande stad.
Tidsram: 2008-01-01 -- 2009-12-31
Forskningsprofil: Urbana studier
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Samhällsvetenskap

EU-projektet Connections har syftat till att granska och jämföra hur nätverk av olika aktörer (föreningar, företag, myndigheter, kommunala förvaltningar, med flera) kan samarbeta och samverka för att lösa problem som har att göra med utanförskap. Det är dessa nätverkslösningar (’governance structures’) som granskningarna har gällt. Granskningarna har skett enligt den metod som kallas Peer Review. Eftersom Peer Review-metoden inte tidigare har använts på detta sätt har projektet också syftat till att utveckla metoden, bland annat genom en särskild sammansättning på deltagarna.

Granskningarna har gjorts av team med en representant vardera för den kommunala förvaltningen, föreningslivet och forskningen. Varje team har således bestått av tre personer, utsedda av sina respektive städer. Dessa team har åkt runt till minst tre andra städer för att granska nätverksstyrningar (’governance structures’) enligt Peer Review-metoden. Varje deltagande stad har varit värd för en Peer Review. Projektledningen har bestått av ett team från Rotterdam med Jos Maaskant från Centre for Social Policy Studies and International Affairs - Social Affairs and Employment City of Rotterdam som manager. Dessutom har team från städerna Malmö, Newcastle, Leeds, München, Wien, Budapest och Oslo deltagit. 

 

I detta projekt har Mikael Stigendal deltagit som forskarrepresentant för Malmö. Därutöver har Malmö representerats av Pia Hellberg-Lannerheim (Stadskontoret, Malmö Stad) och Pernilla Lindörn Prabert (föreningen Bryggeriet). Tillsammans har detta Malmö-team besökt flera av städerna, såväl för att genomföra Peer Reviews som för att delta i gemensamma projektmöten. Mikael har också skrivit en så kallad post-review report om den Peer Review som gjordes i Newcastle.

Description in English

The Connections project has been a mutual learning project with a primary focus on the way the integrated response to tackling multiple deprivation is organised in European cities. It has brought together three important players in this field: authorities, civil society and research.

The project has identified where social inclusion policies and services are well coordinated, involve relevant sectors and actors and are mainstreamed into relevant public policies. The methodology being developed is an adaptation of the peer review methodology already established as a working method in the Community Action Programme to increase co-operation to combat social exclusion. Under that programme peer review was conducted at the national level. The Connections project has used peer review at the city level.

Senast uppdaterad av Magnus Jando