Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Class in Swedish working-class literature 1945–2010.

Contact person: Magnus Nilsson
Responsible: Magnus Nilsson
Funding: Vetenskapsrådet
Timeframe: 2012-01-01 -- 2015-03-31
Faculty/Department: Arts and Communication, Faculty of Culture and Society
Subject: Humaniora och religionsvetenskap

The topic of this project is the representation of class in Swedish working-class literature from the period 1945–2010 (and in German working-class literature from the same period, which will serve as an object of comparison). These representations are viewed as manifestations of subaltern discourses about class that stand in a dialectical and conflictual (overdetermined) relationship to both the socially hegemonic discourses about class in the public sphere, and the dominant aesthetic ideals in the site of literature. I argue that this relationship causes working-class writers to adopt an ambivalent relationship towards the tradition of working-class literature, and that this is thematised in their works.

Beskrivning på svenska

I projektet undersöks representationer av klass i svensk arbetarlitteratur från perioden 1945–2010 (och i tysk arbetarlitteratur från samma period, som tjänar som jämförelseobjekt). Dessa representationer är subalterna i förhållande till, och överdeterminerade av, såväl de socialt hegemoniska diskurserna om klass i samhället i stort som de dominerande idealen i det litterära fältet. Det  leder till att arbetarförfattarnas förhållande till den arbetarlitterära traditionen ofta präglas av ambivalens, vilket i hög utsträckning tematiseras i deras verk.

Senast uppdaterad av Magnus Jando