Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Civilsamhälle, ungdomar och samverkansstrategier för områdesutveckling

Kontaktperson: Annika Nilsson
Ansvarig: Carina Listerborn
Medarbetare: Per-Olof Hallin
Finansiär: Ungdomsstyrelsen, Malmö högskola, Rädda Barnen, Malmö stad, Helsingborgs stad
Tidsram: 2013-10-15 -- 2014-12-15
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier

Med utgångspunkt i fem bostadsområden med utsatta livsvillkor i Malmö och Helsingborg skall projektet i samverkan med civilsamhälle och offentliga aktörer analysera civilsamhällets roll och betydelse för områdesutveckling, förutsättningar, hinder och strategier för samspel, dialog och kommunikation mellan civilsamhällets och det offentliga samhällets aktörer samt genom samproduktion utveckla förslag på samverkansstrategier för att stärka områdesutveckling med fokus på ungdomars livssituation.

Projektet kommer att arbeta med semistrukturerade intervjuer, deltagande observation, workshoppar, scenarioanalyser och samproduktion för att utveckla förslag på samverkansstrategier.

Projektet sker i samverkan med en stor mängd (13) föreningar inom civilsamhället och genom samfinansiering av Rädda Barnen, Helsingborgs stad, Malmö stad och Malmö högskola.

Projektet är uppdelat i fyra delmoment: (1) Inventering av civilsamhällets aktörer och deras behov; (2) Fallstudier av civilsamhällets aktörer; (3) Utveckling av samverkansstrategier för ökad samverkan, dialog och kommunikation samt (4) Slutrapportering.

Projektet kommer att resultera i en rapport med rekommendationer för hur samverkan, dialog och kommunikation kan utvecklas mellan civilsamhälle och offentliga aktörer.

Senast uppdaterad av Magnus Jando