Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

CitiSpyce

Kontaktperson: Mikael Stigendal
Ansvarig: Aston University i Birmingham
Medarbetare: Jonas Alwall och Martin Grander
Samarbetspartner: Forskare från Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Bulgarien, Tjeckien, Polen samt Spanien, Grekland och Italien
Finansiär: EU:s sjunde ramprogram
Tidsram: 2013-01-01 -- 2015-12-31
Forskningsprofil: Urbana studier
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier

Malmö högskola kommer under 2013-2015 medverka i EU-projektet CitiSpyce, där städer från tio länder runt om i Europa kommer att arbeta tillsammans för att kartlägga sociala ojämlikheter och undersöka hur så kallade sociala innovationer kan användas för att motverka ojämlikheterna. Projektet finansieras av EU:s sjunde ramprogram och leds av Aston University i Birmingham. Medverkande länder är Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Bulgarien, Tjeckien, Polen samt Spanien, Grekland och Italien och medverkande städer är Malmö, Birmingham,, Rotterdam, Hamburg, Sofia, Brno, Krakow, Barcelona, Aten och Venedig.

Projektet tar avstamp i problematiken i de segregerade städerna i Europa och kommer att handla om hur politiker på lokal, nationell och EU-nivå kan få stöd i sitt arbete med att bekämpa sociala ojämlikheter genom att lära från sociala innovationer som utvecklas för och av ungdomar i så kallat utsatta stadsdelar och bostadsområden. De sociala innovationerna ska kunna förbättra ungas möjligheter att integreras i ekonomiska system och att engagera sig i det civila samhället.

Description in English

CitiSpyce - Combating inequalities through innovative social practices of, and for, young people in cities across Europe

This project builds on research that shows the disproportionate impact of the economic crisis on young people across Europe, including excessively high rates of youth unemployment and threats to the social provision enjoyed by previous generations.

More information about the project will come.

Senast uppdaterad av Magnus Jando