Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Certifiering av fastigheter

Kontaktperson: Gunnar Blomé
Ansvarig: Gunnar Blomé
Medarbetare: Eva Öresjö och Hans Lind
Samarbetspartner: Malmö Stad, Fastighetsägarna Syd, MKB fastighets AB, Hyresgästföreningen.
Finansiär: Länsförsäkringar
Tidsram: 2011-01-01 -- 2012-12-31
Forskningsprofil: Urbana studier
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Samhällsvetenskap

Detta projekt syftar till att analysera en ny form av fastighetscertifiering som ämnar skapa incitament för seriös fastighetsförvaltning med hög kvalitet. I ett samarbete som inleddes år 2008 mellan Malmö stad, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd har certifieringen som går under namnet ”den nya Malmö modellen” växt fram och ger fastighetsägare möjlighet att certifiera enskilda fastigheter som uppnår efterfrågade kriterier om hög kvalitet. Bostadsmarknaden har de sista åren förändrats och idag finns det flera olika ägarperspektiv representerade på fastighetsmarknaden samtidigt som kunskapen är varierad. Seriösa fastighetsägare som satsar mer resurser på att klara av höga driftkostnader och nya investeringar synliggörs mindre samtidigt som incitament och regelverk inte räcker till för att slå ut mindre seriösa aktörer.

Projektet kommer att utvärdera de incitament som föreligger för fastighetsägare att certifiera fastigheter och om ett sådant system leder till tryggare boendemiljöer samt ekonomiska fördelar för olika parter.

Description in English

This project’s aim is to analyze a new form of property certification. In 2008, Malmö municipality, Tenant association and Private property owners' association together established a new form of quality certification called “The new Malmö-model”. The basic purpose was to certify individual properties that fulfilled requested requirements. In recent years the housing market has changed and today there are several different types of owners represented. Serious landlords who are investing additional resources in operation and maintenance are not always favoured by the system.

 

This project will investigate landlord incentives and study consequences and possibilities of a potential property certification.

Senast uppdaterad av Magnus Jando