Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Caucasus studies, a developing research area at IMER

Contact person: Karina Vamling
Co-workers: Märta-Lisa Magnusson, Revaz Tchantouria and Manana Kock-Kobaidze
Funding: Sida
Timeframe: 2008-01-01 -- 2010-12-31
Research profile: Migrationsprofilen
Faculty/Department: Faculty of Culture and Society, Global Political Studies, Språk migration och samhälle
Subject: Humaniora och religionsvetenskap

The aim of the project is to strengthen research on issues relating to stimulate and develop research on causes of migration, migration dynamics and effects of migration flows in the South Caucasus at the Department of International Migration and Ethnic Relations (IMER), This involves both economic migration and refugee flows and IDPs. Pull factors and migration directions; where do the migrants move to and why? With what effects for the receiving country and the country of origin? Systematic studies on migration in the Caucasus area is only beginning and research in this area provides new insights of both theoretical and policy importance.

The first international conference in the frame of the project was organized at IMER in 2008 (link: http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/Kultur-och-samhalle/Institutioner-och-centrum/Globala-politiska-studier/Forskning/Kaukasusstudier/Conference-on-Caucasus-Studies-2008/).

Papers from the conference 28-30 November, 2008, Malmö University.
MUEP: http://dspace.mah.se:8080/handle/2043/13135

Beskrivning på svenska

Projektet syftar till att stärka och utveckla forskningen på IMER kring orsakerna till migration både inom Södra Kaukasien och från regionen (Geogien, Azerbaijan, Armenien), migrationens dynamik och effekterna av migrationsflöden. Detta omfattar såväl ekonomisk migration som flyktingströmmar och IDPs.

Projektet genomförde sin första internationella konferens på IMER 2008 (länk: http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/Kultur-och-samhalle/Institutioner-och-centrum/Globala-politiska-studier/Forskning/Kaukasusstudier/Conference-on-Caucasus-Studies-2008/).

Papers från konferensen; MUEP: http://dspace.mah.se:8080/handle/2043/13135

Senast uppdaterad av Magnus Jando