Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

CareSam

Kontaktperson: Jonas Christensen
Ansvarig: Jonas Christensen
Medarbetare: Finnur Magnusson, Helene Rosencrantz och Kristina Persson
Samarbetspartner: Roskilde Universitet (RUC), Professionshögskolan Metropol, Kommunförbundet Skåne
Finansiär: Delfinansierat av Europeiska Unionen, Interreg IVA
Tidsram: 2011-01-01 -- 2013-12-31
Forskningsprofil: Hälsa och sociala villkor i ett livsförloppsperspektiv
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Tvärvetenskap
Hemsida: http://www.caresam.se/

20.000 pendlere binder regionen sammen, bl.a. gennem arbejde på tværs i ældreomsorgen, ligesom især danskere har bosat sig og formodes at blive gamle på "den anden side". Trods mange ligheder i miljø og kultur er der stor forskel på velfærd og forventninger til velfærd på hver side af sundet. Ydermere forlanger fremtidens ældre selv at sætte dagsordenen for et godt ældreliv, hvilket afstedkommer mangefacetterede og målrettede krav til det offentlige. Disse krav forventes ledere og frontmedarbejdere at indfri. Hovedparten af frontmedarbejderne har ingen eller kort uddannelse og en del selv er opvokset med og bærere af en anden kultur end dansk/svensk. Derfor må der tænkes nyt om kompetenceudvikling i ældreomsorgen.

Med projektet skabes et netværk, CareSam, af medarbejdere, ledere, uddannelsesansvarlige og repræsentanter fra interesseorganisationer indenfor ældreomsorgen. Netværkets mål er at skabe en aktiv og engageret dialog om fremtidens ældreomsorg i regionen på et bevægeligt arbejdsmarked, hvor såvel personer som kompetencer bevæger sig på tværs af grænser. CareSam bliver, i denne mangfoldighed af viden, spørgsmål og visioner, netværkets faste holdepunkt og den platform, der holder dialogen levende efter projektets formelle afslutning og som opsamler og formidler de værktøjer, der udvikles i projektet.

I projektets første fase afdækkes de områder af interesse, der i fase 2 bearbejdes på tværs af sundet, vars olika aktiviteter bidrar till vardagsintegration. Viden og erfaring herfra indsamles og formidles i projektes sidste fase, konkret gennem en række anbefalinger til uddannelsesinstitutioner på flere niveauer om input til ny viden og uddannelsestruktur, der øger fleksibilitet og bevægelighed. Anbefalingerne vil specifikt rette sig mod at gøre arbejdsmarkedet på "den anden side" tilgængeligt og attraktivt.

Vardagsintegration stimuleras i første omgang sammen gennem et nyt/øget samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner i regionen, i anden omgang af frontmedarbejdere, ledere og ældres mere fleksible valg af bo-, uddannelses- og arbejdssted. Deltagerne i projektet forventes også at være ambassadører for integrationen fremover.

Rent konkret innebär detta att projektet kommer att undersöka följande aspekter i tre olika delprojekt:
• Delprojekt 1 – Vad kan vi lära av varandras kultur och praktiska erfarenheter?
• Delprojekt 2 – Input till nya element i utbildningar kring framtidens äldreomsorg.
• Delprojekt 3 – Metoder för fortsatt samarbete, integration och utbildning inom området.

Description in English

The purpose of this project is to establish a regional (the Øresund region) network within the elderly care sector, CareSam. Within this network, interest-groups will be represented in order to initiate in-service training, identifify co-operation possibilities and transferation of knowledge on both sides of the Øresund region. The project will contribute in a substantial and transparent way in order to develop the quality assessment within the (public) elderly-care sector in our region. The three-year project is a joint-cooperation between Malmö University and Roskilde University together Swedish and Danish sub-partners in the Øresund region. The project content of theoretical input, inspiration and process work.

A great number of swedes and non-native swedes are working within the elderly care sector on the danish side of the Øresund region. A growing number of danes are establishing in Skåne and many of those danes are assumed to stay as pensioner’s in Skåne. Even though there are many similarities between Danes and Swedes when it comes to culture, there are significant differences in the welfare sector and expectations and experiences on welfare. This is the reason why there is a significant potential of know-how transferation and learning from each other in the region; in the area of education, client participation and what to expect from service. The project should investigate this potential.

Project goals are to:
-Strenghten the integration on a daily-basis in the Öresund region
-Establish a network, where most interest-groups are represented
-Establish a dialoge in the network concerning the future of the elderly-care in the Øresund region
-Inspire different interest-groups on both sides of the Øresund region by using new, professional inputs
-Know-how transferation, mutual exchange of experiences on a cross-border basis
-Develop new, concrete knowledge based project-ideas as a quality assessment and integration tools
-Finalise a report of project results in a cathalogue where ideas are given in order to develop offers towards elderly, in general and specifically.
-Creating ideas in general and concrete proposals how to support innovation in social work within the elderly sector and transferring experiences from transregionsl project work in general.

As a consequence of a more integrated labour market in the Øresund region, the project will contribute to raise and deepen knowledge and understanding for both demands and needs in the elderly care. It will also stimulate and support the recruitment of staff-people.

A primary sign of this will be seen shown as the project leads to an available open net-based knowledge resource

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando