Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

COPSOQ Sverige - en brygga mellan forskning och praktik i arbetsmiljöfrågor

Kontaktperson: Hanne Berthelsen
Ansvarig: Hanne Berthelsen
Medarbetare: Josefin Björk
Samarbetspartner: Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
Finansiär: AFA försäkring
Tidsram: 2014-10-01 -- 2017-09-30
Forskningsprofil: Oral hälsa
Forskningscentrum: Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)
Fakultet/institution: Odontologiska fakulteten
Hemsida: http://copsoq.se/

Två personer som tittar på en dator.

Vetenskapligt beprövad enkät

Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) är en vetenskapligt beprövad enkät för undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det är ett omfattande, generiskt instrument som bygger på flera olika teorier om organisatoriska och sociala faktorer i arbetet samt på empirisk forsknings, snarare än att vara kopplad till en särskild teori. COPSOQ har internationell förankring och har översatts till 26 språk. Enkäten används bl.a. för kartläggning och utveckling av arbetsmiljön av arbetsmarknadens parter såsom fackförbund, företagshälsovård och HR-avdelningar.

Läs mer på COPSOQs hemsida 

Forskningsprojektet

I det moderna arbetslivet insamlas mycket information genom enkäter och undersökningar. Denna information kommer dock inte alltid till optimal nytta i arbetsmiljöarbetet. Det finns flera skäl till detta. Ofta används frågeformulär som tagits fram av konsultbolag och inte genomgått vetenskaplig utvärdering, eller så använder forskare olika frågebatterier med snarlika formuleringar, men som inte är tillräckligt lika för att kunna jämföras med andra studier. Brist på referensvärden gör resultaten svåra att tolka och avsaknad av tydlig koppling till nyare forskning gör det svårt att använda resultaten i planering av förebyggande och hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen.

Forskningsprojektet syftar till att validera och vidareutveckla den befintliga versionen av COPSOQ samt främja användningen av enkäten på olika arbetsplatser. Projektet ska bidra till att omsätta forskning till praktik inom arbetsmiljöområdet och bidra till att sprida kunskap om samt främja praktisk användning av COPSOQ i Sverige.

Forskningsprojektet syftar till att

  1. Validera den svenska översättningen av COPSOQ
  2. Vidareutveckla skalor för de personligt motiverande dimensionerna i patientarbete samt för organisatoriska förutsättningar för ett hållbart arbetsliv
  3. Analysera psykosocial arbetsmiljö, stress och arbetstillfredsställelse för grupper med stor patientkontakt genom att:
  • Etablera referensvärden för olika yrkesgrupper och typer av arbetsplatser
  • Analysera faktorer på individ- och arbetsplatsnivå av betydelse för sjukfrånvaro och personalomsättning
  • Analysera faktorer av betydelse för den särskilda glädjen i patientarbetet, samt möjligheter att orka arbeta ett helt yrkesliv
  • Förbereda för en dynamisk internetplattform med öppen tillgång till COPSOQ-formulären, instruktioner och referensvärden: www.copsoq.se.
Senast uppdaterad av Magnus Jando