Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

ByggAi.se för renovering

Kontaktperson: Mats Persson
Samarbetspartner: Sveriges byggindustrier
Finansiär: SBUF
Tidsram: 2012-05-15 -- 2012-12-31
Fakultet/institution: Centrum för teknikstudier
Ämne: Teknikvetenskap
Hemsida: http://www.byggai.se/

Syftet med projektet är att samla in information och erfarenheter från renoveringsarbeten samt inventera vanligt förekommande arbetssituationer och arbetsmoment. Inventeringen ska leda fram till förslag på arbetsmoment som är lämpliga att ta fram arbetsinstruktioner för. Inventeringen ska också studera komplexa arbetsmoment och hur de är strukturerade, t ex planering för renovering av kök och badrum inkl sanering. Projektet är unikt, inga motsvarande projekt har identifierats i t ex Tyskland eller England. Däremot har intresse visats från bland annat dessa länder. Projektets genomförande bygger på produktionstekniska erfarenheter och innovationer med tillämpning av teorier inom Knowledge Management och hur kunskap genereras och sprids. Projektet är därmed ett exempel på avancerad forskning applicerat på en mycket praktisk tillämpning.

Senast uppdaterad av Magnus Jando