Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Business Improvement District – BID

Kontaktperson: Helena Bohman
Samarbetspartner: Malmö stad, Boverket
Finansiär: Boverket
Tidsram: 2014-05-01 -- 2015-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Urbana studier

Hur kan stadsdelen Sofielund i Malmö utvecklas? Forskare från Malmö högskola följer arbetet med att göra området till ett BID – Business Improvement District.

Senast uppdaterad av Magnus Jando