Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Bunkeflo 2.0

Kontaktperson: Tomas Peterson
Ansvarig: Magnus Karlsson
Samarbetspartner: Lunds Universitet, Medicinska Fakultetet
Finansiär: Centrum för Idrottsforskning
Tidsram: 2014-09-01 -- 2017-09-01
Forskningsprofil: Idrott i förändring
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle, Idrottsvetenskap
Ämne: Samhällsvetenskap

En 25-årsuppföljning av Bunkeflostudien. Min studie är en sociologisk delstudie

.

Description in English

The Bunkeflo Studie – a 25 years follow up.

Senast uppdaterad av Magnus Jando