Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Bruk eller missbruk: Uppfattningar om problematisk och oproblematiskt bruk av alkohol, cannabis, kokain och amfetamin

Kontaktperson: Lisa Wallander
Finansiär: Programstöd från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS, Centre of excellence)
Tidsram: 2008-01-01 -- 2014-12-31
Forskningscentrum: Centrum för professionsstudier (CPS)
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

Projektet är ett avhandlingsprojekt (Eva Samuelsson) kring gränsdragningar av problematiskt och oproblematiskt bruk av olika substanser och hur detta påverkar bemötandet av människor med olika slag av missbruk. Syftet är att öka den systematiska kunskapen om hur professionella och lekmän definierar gränsen mellan bruk och missbruk och hur detta påverkar bemötande och reaktioner. Datainsamlingen kommer att bestå av vinjettstudier utifrån FSA (Factorial Survey Approach) och uppföljande kvalitativa intervjuer.

Ansvarig: Jan Blomqvist (Stockholms universitet).

Övriga medarbetare: Eva Samuelsson (Stockholms universitet) och Lisa Wallander (Malmö högskola).

Finansiär: Programstöd från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS, Centre of excellence).

Senast uppdaterad av Magnus Jando