Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Bränder, skadegörelse, grannskap och socialt kapital

Kontaktperson: Per-Olof Hallin
Ansvarig: Per-Olof Hallin
Medarbetare: Manne Gerell
Finansiär: Länsförsäkringar
Tidsram: 2011-01-01 -- 2012-06-30
Forskningsprofil: Urbana studier
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Samhällsvetenskap

Problem, syfte och forskningsfrågor

Under senare år har antalet anlagda bränder ökat kraftigt i Sverige och drabbar såväl privata som offentliga fastighetsägare. Enligt Försäkringsförbundets beräkningar var den totala kostnaden för anlagda bränder 348 miljoner år 2007, men kostnaden är sannolikt i underkant Samtidigt kan anlagda bränder ses som en indikator på mer grundläggande sociala förändringar där även skadegörelse, konflikter med polis och brandkår är sådana uttryck. Även om händelserna ökar i omfattning är de inte jämnt fördelade mellan stadsdelar och bostadsområden. Det finns tydliga skillnader även mellan närliggande och likartade bostadsområden.

Detta projekts syfte är att analysera fyra närliggande och likartade bostadsområden i Malmö för att förklara skillnader i förekomst av anlagda bränder, skadegörelse och andra tecken på social oro. En grundläggande hypotes är att de skiljer sig åt avseende graden och former av socialt kapital, kollektiv förmåga och social kontroll.

Forskningsfrågorna är:

  • Varför finns det skillnader mellan närliggande och likartade bostadsområden avseende oönskade händelser som anlagda bränder och skadegörelse? Kan de förklaras med skillnader i graden och former av socialt kapital, kollektiv förmåga och social kontroll?
  • På vilka sätt kan socialt kapital, kollektiv förmåga och social kontroll i så fall stärkas för att minska risker för bränder och annan skadegörelse?
Senast uppdaterad av Magnus Jando