Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Bioaktiva ytor för förstärkt och påskyndad inläkning av ortopediska implantat

Kontaktperson: Ann Wennerberg
Ansvarig: Ann Wennerberg
Medarbetare: Silvia Galli och Pär Johansson
Finansiär: Konung Gustav V och Drottning Victorias frimurarestiftelse
Tidsram: 2016-01-01 -- 2016-12-31
Forskningsprofil: Oral hälsa
Fakultet/institution: Odontologiska fakulteten
Ämne: Odontologi

Så går studien till:
Implantat av titan och PEEK framställs och modifieras med magnesium respektive hydroxylapatit. Inläkningsprocessen av dessa ytor studeras och jämförs med obehandlade kontroller

Description in English

Nanoporous titanium surfaces doped with magnesium ions and PPEK implants coated with hydroxyapatite will be evaluated in a well documented experimental model. The bone response will be evaluated with histomorphometry, PCR and surface analyses. The surface modifications are expected to speed up the healing process with is of advantage for early loading of the implants.

Senast uppdaterad av Magnus Jando