Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Sociala risker, civilsamhällets omvandling och strategisk riskhantering

Kontaktperson: Per-Olof Hallin
Ansvarig: Per-Olof Hallin
Medarbetare: Tuija Nieminen-Kristofersson, Annika Nilsson, Nicklas Guldåker: Lunds universitet, Richard Ek: Campus Helsingborg och Lunds universitet
Samarbetspartner: Lunds universitet; Campus Helsingborg, Lunds universitet
Finansiär: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Tidsram: 2011-01-01 -- 2014-01-01
Forskningsprofil: Urbana studier
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Samhällsvetenskap

På senare år har allt större intresse riktats mot kriser som har upphov i sociala förhållanden. Konflikter mellan sociala grupper, polis och räddningstjänst, gängkriminalitet, organiserad brottslighet, hatbrott, politiskt eller religiöst motiverade aktioner har fått stor uppmärksamhet. Vid en internationell jämförelse talar mycket för att svensk krishantering framöver måste rikta allt större uppmärksamhet mot denna typ av risker och kriser.

Sociala risker i urbana områden blir allt mer uppmärksammade. Detta projekt analyserar sociala risker och bakomliggande orsaker, utvecklar metoder för risk- och sårbarhetsanalys samt ger förslag på förebyggande åtgärder för att hantera social oro.

Vad ska uppnås?

 Projektet skall:

  • Analysera bostadsområden i Malmö och Helsingborg för att jämföra och förklara förekomsten av sociala risker.
  • Utveckla en modell för socialt inriktad risk- och sårbarhetsanalys.
  • Ställa samman kunskap samt ger konkreta exempel på hur man kan arbeta i bostadsområden.
  • Ge exempel på hur olika aktörer kan arbeta tillsammans.

Upplägg

Projektet går genom fyra steg:

  1. Jämför bostadsområden i Malmö och Helsingborg.
  2. Analyserar bakomliggande orsaker.
  3. Utvecklar områdesbaserade risk- och sårbarhetsanalyser.
  4. Föreslår åtgärder för att förebygga och hantera sociala risker i bostadsområden.

Ny kunskap

Projektet utvecklar ny kunskap och ger förslag på praktiskt arbete kring sociala risker och områdesutveckling.

Senast uppdaterad av Magnus Jando