Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Barndom, lärande och bedömning, med fokus på förskolan och grundskolans tidigare år

Kontaktperson: Prof. Ingegerd Tallberg Broman
Ansvarig: Gunnar Åsén, Skolverket, Ingegerd Tallberg Broman och Malmö högskola
Medarbetare: FD Angerd Eilard, FD Nanny Hartsmar, FD Karin Jönsson, docent Ann-Christine Vallberg Roth och prof. Sven Persson
Samarbetspartner: Skolverket
Finansiär: Skolverket
Tidsram: 2008-01-01 -- 2009-12-31
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Tvärvetenskap

Uppdraget från Skolverket att sammanställa en forskningsöversikt innebär att utarbeta en forsknings-/kunskapsöversikt om perspektiv på barns/elevers lärande i förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år (år 1-3). Översikten kommer att belysa kunskapsområdet barndom, lärande och ämnesdidaktik ur olika perspektiv.

Underlag för kunskapsöversikten ska vara forskning eller andra vetenskapligt utförda undersökningar avseende svenska förhållanden, men med möjlighet till internationella utblickar. Undersökningarna ska främst ha genomförts under senare år (sedan omkring år 1995).

På en mer detaljerad nivå kan översikten om möjligt behandla:

  • Perspektiv på barndom och barns villkor i relation till lärande
  • Perspektiv på och villkor för lärande
  • Vad betyder förskola respektive tidig skolstart för hur en elev lyckas senare i skolan
  • Perspektiv på innehållet i verksamheten/undervisningen
  • Bedömning

Publikationer

En rapport (antalogi) med titeln "Barndom, lärande och bedömning med fokus på förskola och grundskolans tidigare år" utkommer hösten 2009 i Skolverkets rapportserie. Varje medförfattare (se under medarbetare), har dessutom egna publikationer inom det område som de behandlat, vilket framgår av rapportens referenslista.

Senast uppdaterad av Magnus Jando