Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Barn med språkstörning är beroende av andras stöd i kommunikation. Samkonstruktion och återanvändning i samtal

Kontaktperson: Universitetslektor Barbro Bruce
Ansvarig: Docent Kristina Hansson vid Lunds universitet
Medarbetare: Professor Ulrika Nettelbladt vid Lunds universitet
Finansiär: FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap)
Tidsram: 2008-03-01 -- 2012-12-31
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Lärarutbildningen

Projektet handlar om samtalsinteraktion i dialoger med barn som har språkliga och kommunikativa svårigheter.

Senast uppdaterad av Magnus Jando