Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Autentiska bedömningar av professionell kompetens

Kontaktperson: FD Anders Jönsson
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2010-02-01 -- 2012-01-31
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Forskningscentrum: Centrum för professionsstudier (CPS)
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Hemsida: http://mah.se/cps/anders

Målet med projektet är att undersöka möjligheten att genomföra autentiska bedömningar av professionell kompetens, som är tillförlitliga och samtidigt stödjer studenternas professionella utveckling. Projektet är upplagt som parallella fallstudier, där interventioner och datainsamling sker tillsammans med undervisande lärare i tre av högskolans professionsutbildningar. Interventionen består i utveckling av bedömningsmatriser och konkreta exempel på professionella processer eller produkter, som kan användas för att kommunicera krav och förväntningar till studenterna, samt utnyttjandet av simulerade situationer för att effektivisera delar av bedömningen, men också för att stimulera till reflektion.

Description in English

The aim of this project is to investigate the possibility to perform authentic assessments of professional competence, which are reliable but also support students’ professional development. The project is designed as parallel case studies, where interventions and data collection are carried out together with teachers in some of the profession-directed programmes at the university. The interventions encompass the development of assessment instruments and authentic tasks.

Senast uppdaterad av Magnus Jando