There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Augmented Reality Games in Science Education - Malmö universitet

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Augmented Reality Games in Science Education

Contact person: Thomas Lundblad
Funding: Malmö högskola
Timeframe: 2009-09-01 -- 2010-12-20
Research profile: Utbildningsvetenskap
Faculty/Department: School of Education
Subject: Naturvetenskap

The projects aim is to investigate what happens in a Swedish upper secondary science class when they are playing an Augmented Reality Game about a Socio-Scientific Issue. The primary areas in focus are motivation to study science and argumentation in a Socio-Scientific Issue. I´m going to collect data from video, interviews and a questionnaire and my first data collection will be in late September 2009.

Beskrivning på svenska

Projektets mål är att undersöka vad som händer när en NV-klass spelar ett Augmented Reality spel där frågeställningen är av Socio-Scientific Issue-typ. Huvudfokus ligger på elevers motivation till att studera naturvetenskap och deras sätt att argumentera i frågor av SSI-typ. Data ska samlas in i form av video, intervjuer och ett frågeformulär med ett första insamlingstillfälle i slutet av september 2009.
Senast uppdaterad av Magnus Jando