Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Attityder till kvinnlig omskärelse bland immigranter i Sverige

Kontaktperson: Anna Wahlberg
Ansvarig: Birgitta Essén
Medarbetare: Sara Johnsdotter, Carina Källestål och Katarina Ekholm Selling
Finansiär: VR, Forte
Tidsram: 2013-01-01 -- 2017-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

Kvinnlig omskärelse (könsstympning) utförs främst i ett trettiotal länder i Afrika och Mellanöstern, men har i och med en ökad migration även spridit sig till andra delar av världen. Det har gjorts många försök till att få traditionen att upphöra, men hittills så har inga interventioner innehållande en kontrollgrupp utförts i något land utanför Afrika.

Syftet med projektet är att utvärdera hur man på bästa sätt kan förhindra att kvinnlig omskärelse utförs bland migranter i diaspora. För detta ändamål samlas kvantitativa och kvalitativa data in från fyra kommuner i Sverige.

Description in English

Female circumcision (female genital mutilation) is mainly practised in some thirty countries in Africa and the Middle East; however, the phenomenon is prevalent also in other parts of the world due to migration.

Numerous efforts have been made to put an end to the tradition, but so far no intervention with control group has been performed outside of Africa.

The aim of this project is to evaluate how to best prevent female circumcision among immigrants in diaspora. For this purpose, quantitative and qualitative data is collected in four municipalities in Sweden.

Senast uppdaterad av Magnus Jando