Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Att sätta klienten i förarsätet: En kontrollerad studie av en procedur för att förbättra utfallet av förekommande behandlingsmetoder för alkoholproblem

Kontaktperson: Lisa Wallander
Finansiär: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS)
Tidsram: 2010-01-01 -- 2014-12-31
Forskningscentrum: Centrum för professionsstudier (CPS)
Ämne: Samhällsvetenskap
Hemsida: http://mah.se/cps/lisa

Projektet avser utvärdera en metod (ORS/SRS) för systematisk klientfeedback i behandling av alkoholproblem. Metoden använder två korta skattningsformulär för att session för session monitorera dels viktiga förändringar i klientens situation, dels dennes/as syn på hur relationen till behandlaren fungerar. Hypotesen är att metoden, genom att stärka den ”terapeutiska alliansen” och ge möjlighet att anpassa insatserna till klienternas behov och önskemål, förbättrar utfallet av olika behandlingsmetoder.

Ansvarig: Jan Blomqvist (Stockholms universitet).
Övriga medarbetare: Irja Christophs, Peter Wennberg och Eva Samuelsson (Stockholms universitet), Lars Oscarsson och Katarina Hjortgren (Örebro universitet), Arne Kristiansen och Anna Espmarker (Lunds universitet) samt Lisa Wallander (Malmö högskola).

Finansiär: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS).

Senast uppdaterad av Magnus Jando