Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Att leva som familj med kronisk sjukdom

Kontaktperson: Margareta Rämgård
Ansvarig: Eva Benzein (Linnéuniversitet)
Medarbetare: Liselott Årestedt och Carina Persson (Linnéuniversitetet)
Finansiär: Linnéuniversitet
Tidsram: 2012-01-01 -- 2017-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap
Ämne: Medicin

Doktorandprojekt: Att leva som familj med kronisk sjukdom. Avsikten med forskningen är att sammanföra begrepp, teorier från egen forskning i omvårdnadens geografi med familjefokuserad omvårdnad.

Description in English

PhD project: to live as a family with chronic disease. The purpose of the research is to bring together concepts, theories from my own research in health geography with family focused care.

Senast uppdaterad av Magnus Jando