Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Återetableringsstödets roll för hållbart återvändande: Migranternas erfarenheter av självmant och frivilligt återvändande till Irak

Kontaktperson: Ioana Bunescu
Finansiär: EU-fonden Europeiska återvändarefonden, Malmö högskola
Tidsram: 2014-02-01 -- 2015-07-31
Forskningscentrum: Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Globala politiska studier, Kultur och samhälle
Ämne: Tvärvetenskap

Projektets syfte är att undersöka hur Återvändandedirektivet genomförs vad gäller självmant och frivilligt återvändande till Irak med hjälp av återetableringsstödet och, mer specifikt, i förhållande till prioritet 4 däribland utvärderings- och forskningsprojekt avseende de metoder och program som finns/utvecklas för att stödja återvändande, i Europeiska återvändandefonden. Målsättningen är att dokumentera vilken roll återetableringsstödet kan spela vad gäller hållbarheten i det återvändande som sker självmant eller på frivillig basis från Sverige till Irak.

Konferens 17 juni: Migrants' Experiences of Voluntary Return from Sweden to Iraq

Description in English

The role of Swedish re-establishment support for sustainable return: Migrants' experiences of voluntary return to Iraq.

Senast uppdaterad av Magnus Jando