Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Antigen presenting cells and endocytosis

Contact person: Håkan Eriksson
Responsible: Håkan Eriksson
Partner: Doc. Peter Siesjö, Department of Clinical Sciences, BMC, Lund University, Professor Christopher Exley, The Birchall Centre, Keele University,UK
Funding: British Medical Research Council (MRC), Fakultetsmedel
Timeframe: 2010-01-01 -- 2015-12-31
Research profile: Biologiska gränsytor
Faculty/Department: Faculty of Health and Society, The Department of Biomedical Science
Subject: Naturvetenskap

The immune system protects the body from pathogenic microorganisms such as virus and bacteria and our immune system is capable of discriminating between infectious agents and our own cells, resulting in the specific elimination of pathogens upon infection. During an immune reaction, several distinct cell types, each having a specific function, are involved and collaborate to efficiently eliminate the pathogen.
An immune reaction is initiated by special cell types called antigen-presenting cells (APCs) and these cells are capable of recognising the infectious agent and alerting other cells of the immune system. Examples of APCs are peripheral monocytes and dendritic cells, which can initiate a pathogen-specific immune activation and are pivotal for the development of a protective immune reaction to occur.
APCs sample their environment by a process called endocytosis and endocytosis of relatively large material and is usually referred to as phagocytosis. After internalization the material is either totally degraded or exposed on MHC molecules and presented to immune competent cells as lymphocytes.
The aim of this project is to investigate the early events during endocytosis of particles representing cells/cell fragments or aggregated biomolecules and the early processing and pathways of the formed endosomes and their content. Particles varying in size from a few hundred nm to a few μm are used as model carriers and are composed of aluminium salts (Aluminium adjuvants) or dealuminated zeolites.

 

Publications
* Dahm,Å. and Eriksson,H.  Ultra-stable zeolites – a tool for in-cell chemistry
 J. Biotechnology, 111, 279-290, 2004

* Hellman, P. and Eriksson,H. Early activation markers expressed by human peripheral dendritic cells
 Human Immunology, 68,3 24-333. 2007

* Andersson,L. and Eriksson,H. De-aluminated zeolite Y as a Tool to Study Endocytosis, A Delivery System Revealing Differences between Human Peripheral Dendritic Cells
 Scand. J Immun., 66, 52-61, 2007

* Andersson, L., Hellman,P. and Eriksson,H., Receptor-mediated endocytosis of particles by peripheral dendritic cells
 Human Immunology, 69, 625-633, 2008

* Hellman,P., Andersson,L. and Eriksson,H., Ligand surface density is important for efficient capture of immunoglobulin and phosphatidylcholine coated particles by human peripheral dendritic cells
 Cellular Immunology, 258, 123-130, 2009

* Exley,C., Siesjö,P. and Eriksson,H., The immunobiology of aluminium adjuvants: how do the really work?
 Trends in Immunology, 31, 103-109, 2010

* Hellman,P. Andersson,L., Cirkic,E. and Eriksson,H., Myeloid blood dendritic cells and monocyte-derived dendritic cells differ in their endocytosing capability
 Human Immunology, 73, 1073-1081, 2012

* Ohlsson,L., Exley,C., Darabi,A., Sandén,E., Siesjö,P. and Eriksson,H. Aluminium based adjuvants and their effects on mitochondria and lysosomes of phagocytosing cells
 Journal of Inorganic Biochemistry, DOI:10.1016/j.jinorgbio.2013.08.003

Beskrivning på svenska

Immunsystemets uppgift är att skydda oss mot infektioner och immunförsvarets celler har förmågan att skilja mellan en främmande, sjukdomsalstrande (patogen) mikroorganism och kroppens egna celler. I samband med en infektion kommer därför immunsystemet att oskadliggöra patogenen som infekterar oss medan kroppens egna friska celler normalt inte påverkas. När immunförsvaret aktiveras samarbetar ett antal olika celltyper för att med gemensamma krafter kunna förgöra patogenen. Förenklat kan dessa celltyper delas in i antigen-presenterande celler, (celler som upptäcker vad som är främmande) och olika former av lymfocyter (effektorceller som efter aktivering, omprogrammeras till att eliminera vad som är främmande). Hur samverkan sker mellan dessa olika celltyper avgör vad som skall uppfattas som främmande respektive kroppseget och därmed om immunförsvaret skall aktiveras eller inte.
Immunförsvarets antigen-presenterande celler (APC) har förmågan att ta upp prov från sin omgivning via ett antal förfarande som gemensamt kallas endocytos. Det endocyterade materialet behandlas därefter på olika sätt av cellerna. Exempelvis kan det ske en total nedbrytning, vilket normalt sker, men det sker även en presentation av det upptagna materialet för våra lymfocyter via cellernas MHC molekyler. Exempel på APC är perifera monocyter och dendritiska celler
Projektets målsättning är att undersöka faktorer som styr cellernas endocytos-mekanismer och de olika processvägarna som sker i cellerna efter endocytos. En cells upptag (endocytos) av partiklar kallas fagocytos och vi studerar framförallt fagocytosens tidiga skeende. För att studera fagocytosens tidiga mekanismer och vad som sker med upptaget materialen (fagosomens tidiga skeende) använder vi oss av olika bärar-partiklar som verktyg. Partiklarna som vi använder oss av har storlekar från några hundra nm till någon μm och består av aluminiumsalter (Aluminium-adjuvanter) eller dealuminerade zeoliter.

Senast uppdaterad av Magnus Jando