Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Antibakteriell effekt av klorhexidin i kombination med glasjonomercement

Kontaktperson: Anders Hoszek
Ansvarig: Dan Ericson
Samarbetspartner: Faculty of Odontology, Medical Academy of Warsaw
Finansiär: Malmö Högskola
Tidsram: 1992-01-01 -- 2013-01-01
Forskningsprofil: Oral hälsa
Fakultet/institution: Odontologiska fakulteten
Ämne: Odontologi

 


Projektets syfte är att testa glasjonomercement med tillsats av klorhexidin avseende dess antibakteriella och fluorutlösande egenskaper in vitro och att testa materialets antimikrobiella och karieshämmande egenskaper efter att ha applicerats på tandytor t in vivo.

Description in English

The aim of this project is to test the antibacterial effect and fluoride releasing capacity of glass ionomer cement with addition of chlorhexidine in vitro and to study the antibacterial and caries-inhibiting effect of the material after application on tooth surfaces in vivo.

Publikationer

Hoszek A Ericson D. In vitro fluoride release and the antibacterial effect of glass ionomers containing chlorhexidine gluconate. Oper Dent. 2008 Nov-Dec;33(6):696-701.                                                                                                                                                                                  Hoszek A, Struzycka I, Jozefowicz A, Wojcieszek D, Wierzbicka M, Wretlind K, Ericson D. Chlorhexidine-containing glass ionomer cement. A clinical investigation on the fissure caries inhibiting effect in first permanent molars. Swed Dent J. 2005;29(3):89-96.                                                                                                                                                                            Hoszek A, Ericson D. Transient reduction of mutans streptococci on tooth surfaces using a chlorhexidine-containing glass ionomer cement varnish. Swed Dent J. 1999;23(2-3):97-105.                                                                                                                                                    Hoszek A, Pierreville F, Schittek M, Ericson D. Swed Fissure penetration and antibacterial effect in vitro of a glass ionomer cement containing chlorhexidine gluconate. Dent J. 1998;22(4):133-41.                                                                                                                                               Bratthall D, Hoszek A, Zhao X. Evaluation of a simplified method for site-specific determination of mutans streptococci levels. Swed Dent J. 1996;20(6):215-20.

 

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando