Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Allmännyttans samhällsnytta och sociala investeringar

Kontaktperson: Martin Grander
Ansvarig: Martin Grander
Finansiär: SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag
Tidsram: 2013-04-01 -- 2015-03-31
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Kultur och samhälle, Urbana studier

Allmännyttans samhällsnytta och sociala investeringar är en delstudie inom projektet Nyttan med allmännyttan.

I forskningsprojektet ”Nyttan med allmännyttan” undersöks situationen för allmännyttiga bostadsföretag, bland annat mot bakgrund av en ny lagstiftning som trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet med lagen är bland annat att klargöra att kommunerna har rätt att driva allmännyttiga bostadsaktiebolag men att det måste ske i sådana former att konkurrensen inte snedvrids. I lagen slås fast att de allmännyttiga bostadsbolagen ska verka i ett allmännyttigt syfte och enligt affärsmässiga principer. Forskningsprojektet "Nyttan med allmännyttan" syftar till att studera allmännyttans samhällsansvar och hur detta kombineras med affärsmässiga principer. Projektet som helhet leds av professor Tapio Salonen. Övriga medverkande från Malmö högskola är Martin Grander, Stig Westerdahl, Anders Kjellström och Gunnar Blomé.

Delstudien ”Allmännyttans samhällsnytta och sociala investeringar” består av att beskriva hur de allmännyttiga bostadsföretagen arbetar med samhällsnyttiga insatser samt sociala investeringar och projekt och analysera detta i ljuset av gällande regelverk. Genom att använda både kvantitativa och kvalitativa metoder görs en inventering av hur de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen arbetar med samhällsansvaret idag i ljuset av lagens krav på affärsmässighet. Delstudien genomförs av Martin Grander på institutionen för Urbana studier.

Senast uppdaterad av Magnus Jando