Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Agentbaserad simulering av persontransporter i urbana områden

Kontaktperson: Paul Davidsson
Ansvarig: Paul Davidsson
Medarbetare: Johan Holmgren, Banafsheh Hajinasab-Razlighi och Jan Person
Samarbetspartner: Malmö stad, Trafikverket, Skånetrafiken
Finansiär: Vinnova, Formas, Trafikverket
Tidsram: 2015-03-01 -- 2017-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för teknik och samhälle, Institutionen för datavetenskap och medieteknik
Hemsida: http://www.k2centrum.se/fou-områden/agentbaserad-simulering-av-persontransporter-i-urbana-områden

Projektet syftar framför allt till att ge stads- och kollektivtrafikplanerare ett bättre stöd för beslut kring infrastrukturinvesteringar och/eller användning av olika typer av styrmedel. För att uppnå detta kommer en ny typ av simuleringsmodell utvecklas som kan hantera upplevda brister i existerande modeller, som t.ex. överförenkling och ignorering av interaktionseffekter, både mellan resenärer och mellan olika styrmedel/infrastrukturinvesteringar.

Description in English

The project aims primarily at providing urban and transport planners better support for decisions on infrastructure investments and/or use of different types of policy instruments. To achieve this, a new type of simulation model is developed to handle the shortcomings of existing models, such as over-simplification and ignoring interaction effects, both between passengers and between the different policy instruments / infrastructure investments.

Senast uppdaterad av Magnus Jando