Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Access to Palliation and Palliative Care in a Global Perspective. Ethical considerations

Contact person: Ingrid Bolmsjö
Responsible: Ingrid Bolmsjö
Funding: Malmö högskola
Timeframe: 2010-01-01 -- 2010-12-31
Faculty/Department: Faculty of Health and Society, The Department of Care Science
Subject: Medicin

Access to palliation and palliative care for all people who is suffering is one of the WHO:s goal. However, far from all people have access to palliation and palliative care, particularly in the developing world. There are many reasons for why this goal is not fulfilled. For example financial, educational and value based reasons. 
The overall aim of this project is to identify and describe ethical problems in relation to access to palliation and palliative care. Focus has been on developing countries, in particular the regions Africa, Latin America and Asia.
The data have been collected mainly by literature review. However as a complement to the literature, telephone interviews with key persons in the different regions have also been carried out.
A further purpose of this project is to highlight the concept of “dignity”. Though the concept is a key concept in palliative care the meaning of it is far from clear. In this part of the study I will carry out an analysis using both theoretical and empirical methods.

Beskrivning på svenska

Tillgång till palliation och palliativ vård är något som alla människor som lider skall ha möjlighet till enligt WHO. Men långt ifrån alla har denna möjlighet, särskilt inte i tredje världen. Det finns många skäl till att detta inte är så; ekonomiska, kunskaps- och värderingsmässiga skäl.
Syftet med detta projekt är att beskriva etiska problem i samband med tillgången till palliation och palliativ vård i tredje världen.
Data bygger på litteratur review men också med kompletterande intervjuer med nyckelpersoner i olika regioner.
En annan aspekt av detta projekt är att fokusera på begreppet ”värdighet”. Värdighet är ett nyckelbegrepp inom palliativ vård men innebörden är långt ifrån klar. I denna del av projektet kommer jag att göra en begreppsanalys och en empirisk undersökning.

Senast uppdaterad av Magnus Jando