Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

ASES – Akademiskt skrivande på engelska och svenska

Kontaktperson: Jean Hudson
Medarbetare: Karina Vamling, Maria Wiktorsson och Margareta Popoola
Finansiär: Malmö Högskola
Tidsram: 2008-03-01 -- 2009-12-31
Fakultet/institution: Kultur och samhälle
Ämne: Humaniora och religionsvetenskap

I dagens samhälle blir vi allt mer beroende av att kunna fungera på engelska inom universitetsvärlden och i vår yrkesroll. På IMER är engelska ett utbrett undervisningsspråk -- men vilka är effekterna av att studera på ett främmande språk jämfört med att studera på sitt modersmål/förstaspråk? På IMER har vi en ganska unik situation i Sverige i och med att vi har många parallella grundutbildningar på svenska och engelska. Vi har sålunda goda förutsättningar att studera undervisningsspråkets betydelse med utgångspunkt i IMER:s egen verksamhet.

 
Syftet med ASES-projektet är att undersöka huruvida undervisningsspråket påverkar studieresultaten, och om så är fallet, på vilket sätt:

 

    * Hur påverkas svenska studenters förståelse och inlärning när undervisningen hålls på engelska?

    * Föreligger det kvalitativa skillnader mellan de studentgrupper som undervisats på svenska och de som undervisats på engelska?

    * På  vilket sätt skiljer sig lärarens undervisning när den sker på  svenska (lärarens modersmål) och engelska?

Description in English

Description n/a.

Senast uppdaterad av Magnus Jando