Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

A longitudinal study of an upper secondary school with a physical activity profile.

Kontaktperson: Tomas Peterson
Ansvarig: Tomas Peterson
Samarbetspartner: Lunds Universitet, Medicinska Fakultetet
Finansiär: Centrum för Idrottsforskning
Tidsram: 2015-01-01 -- 2016-12-31
Forskningsprofil: Idrott i förändring
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle, Idrottsvetenskap
Ämne: Samhällsvetenskap

MUSSE är en longitudinell studie av eleverna på en idrottshögstadieskola i Malmö. Det har en flervetenskaplig inriktning. Min studie är en sociologisk delstudie.

Description in English

A longitudinal study of an upper secondary school with a physical activity profile.

Senast uppdaterad av Magnus Jando