Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

A clinical and subjective evaluation of single implant treatments. A retroscpective study.

Contact person: Liselott Ellmarker Löfquist
Responsible: Liselott Lindh
Co-workers: Christin Widbom and Tor Widbom
Funding: Malmö högskola
Timeframe: 2004-01-01 -- 2012-12-31
Research profile: Oral hälsa
Faculty/Department: Faculty of Odontology
Subject: Odontologi

Avsikten med de planerade studierna är att öka och fördjupa kunskapen om behandlingsresultat där singelimplantatbehandlingar använts. Samtliga patientfall där singelimplantat behandlingar utförts ska utvärderas med en klinisk undersökning samt en subjektiv evaluering. Ett stort antal faktorer rörande behandlingens ska samlas in för att ge en mer fullständig bild över hur teknik, vårdgivare, patient och biologi samverkar i ett större perspektiv

Planerade studier:
1. Klinisk undersökning  utföres med röntgen och individerna bedömes enl. CDA-kriterier.
2. Med utgångspunkt från resultaten ifrån studie 1 ska en multivarat analys utföras för att kunna identifiera faktorer som är signifikant korrelerade med komplikationer och misslyckade behandlingsresultat.
3. En analys och evaluering av enkät frågor rörande komfort och patienttillfredsställelse i relation till den bedömda kvalitén på den protetiska behandlingen.

Senast uppdaterad av Magnus Jando