Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Värdegrund för vem? - Leva livet hela livet, upplevelser från äldreomsorgen

Kontaktperson: Anette Olsson
Ansvarig: Finnur Magnusson
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2013-09-01 -- 2017-01-15
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

Projektet handlar om familjer i äldreomsorgen där en medlem blir utredd för minnesproblematik eller har fått en demensdiagnos. Syftet är att presentera familjernas upplevelser av äldreomsorgen. Forskningen fokuserar på brukaren och familjens vardagsliv och deras hantering av vardagssituationer när familjemedlem behöver stöd och hjälp i vardagen. Jag kommer att följa familjer under ett till två års tid genom att besöka dem regelbundet i deras hem och på aktiviteter för att se hur äldreomsorgen påverkar deras situation.

Senast uppdaterad av Magnus Jando