Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskningsplattformar

Malmö universitet har två forskningsplattformar. En forskningsplattform är en organisatorisk form för att samla och stärka forskningen inom ett begränsat område vid en fakultet, ett verktyg för fakulteten att göra strategiska satsningar. Dekanus beslutar om inrättande av forskningsplattform efter samråd med rektor. Varje forskningsplattform har en verksamhetsledare som utses av dekanus.

Medea – ett forskningslab för kollaborativ media, design och samhällsengagemang

Medea är ett flervetenskapligt forskningslab vid Malmö universitets fakultet för kultur och samhälle, där forskare närmar sig samhällsutmaningar genom experiment och interventioner. Forskningen fokuserar media, design och samhällsengagemang.

Medea – ett forskningslab för kollaborativ media, design och samhällsengagemang

Russia and the Caucasus Regional Research (RUCARR)

RUCARR har ett forskningsfokus på politiska, sociala, kulturella, ekonomiska och andra betydelsefulla relationer inom och mellan Ryssland och Kaukasien, å ena sidan, och med grannländerna, å andra sidan. Expertisområden inkluderar även historia, nationalism, etnisk och nationell identitet, säkerhetsfrågor, utvecklingen av det civila samhället, auktoritarism och post-auktoritaristisk övergång och omvandling.

Russia and the Caucasus Regional Research (RUCARR)

Senast uppdaterad av Magnus Jando